Stroom Zuid

Stel je voor dat iedereen op eigen kracht tot volle wasdom kan komen en geen buitenstaander nodig heeft om de beste resultaten te bereiken. Zou de wereld dan uit miljarden elkaar beconcurrerende eenmanszaakjes bestaan?

Wij denken van niet. De mens is van nature een sociaal wezen. Mensen zullen elkaar altijd opzoeken. Spiegelen zich graag aan anderen. Hebben geborgenheid, warmte, troost en liefde nodig. En soms een leidende hand. Of zelfs een kritische noot. Al zoeken we dat laatste niet altijd op. We gaan het in de regel liefst uit de weg. Met als gevolg dat we onze kwaliteiten, motieven, sterktes en zwaktes onvoldoende scherp in beeld hebben.
Dat vinden wij bij Stroom Zuid jammer. In veel organisaties blijven latente talenten onbenut. Blijven verbindingen ongezien. Blijven doelen onbenoemd. Daardoor halen organisaties vaak niet het beste uit zichzelf. Wij gaan samen op weg naar een stromende organisatie.

Wij creëren een duurzame organisatie waar mensen met plezier en professionaliteit (samen)werken en de gewenste resultaten, zoals hogere productiviteit en hogere klanttevredenheid bereiken.

Stroomversnellers leiden tot een beter resultaat

Stroom Zuid werkt aan het evenwicht tussen richting geven én open staan voor de onderstroom. Wij geloven dat we resultaat en productiviteit in organisaties kunnen vergroten door de interactie tussen mensen te verbeteren. Onze stroomversnellers zijn daarvoor de juiste aandachtsgebieden.
Alle stroomversnellers dragen bij aan het verhogen van de productiviteit en effectiviteit in de organisatie. Elke stroomversneller heeft hierin een eigen waarde.
Wij onderscheiden de volgende stroomversnellers. Ik heb Vertrouwen, ik ben Vaardig, ik voel me Verbonden, ik toon Eigenaarschap, ik beweeg richting onze Bestemming.

Stroomversnellers Stroom Zuid

Organisatieontwikkeling
doelen behalen door verbinding met de organisatie

Iedere organisatie bepaalt op basis van een veranderende omgeving en de eigen ambitie haar strategisch doelen. Welke cultuur moet jouw organisatie ontwikkelen om die doelen te bereiken?

Lees meer over Organisatieontwikkeling

Teamontwikkeling
aanwezige talent optimaal benutten

Vertrouwen is de basis voor teamontwikkeling. Door te kijken naar de (niet-) werkende patronen van het team, de communicatie, verwachtingen en gezamenlijke ambities, brengen wij het team weer in beweging.

Lees meer over Teamontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling
groei- en stijlontwikkeling

Ken je je eigen leiderschapsstijl? En weet je in welke context deze effectief is? Leer de juiste vertaalslag te maken naar de stijl die het verschil gaat maken in je organisatie en naar de mensen?

Lees meer over Leiderschapsontwikkeling