Het Beraad voor Directeuren

Het Beraad voor Directeuren, of kortweg Het Beraad, is een serie bijeenkomsten waarin een groep directeuren ervaringen en inzichten met elkaar deelt, met als doel van elkaar te leren. Jij ervaart hoe anderen met vergelijkbare thema’s zijn omgegaan en anderen inspireert met de kennis en inzichten die jij in huis hebt. Een klankbord met gelijkgestemden, onder professionele begeleiding, in een stijlvolle omgeving en in een ontspannen setting.

Van elkaar leren

‘Past de huidige structuur nog wel bij de ontwikkeling van ons bedrijf?’, ‘Hoe vertaal ik de missie van ons bedrijf naar de werkvloer?’ en ‘Op welke wijze kan ik weerstand tegen veranderingen ombuigen?’. Herken je een van deze vragen? Het Beraad voor Directeuren bied je een uitstekende kans om met andere directeuren van gedachten te wisselen, relevante theorie te toetsen en van elkaar te leren.

Bron van kennis en ervaring

Het Beraad is een serie bijeenkomsten waarin ervaringen en inzichten worden verbonden aan theoretische modellen. De agenda wordt voor een groot deel bepaald door onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen. De eigen praktijk staat hierbij centraal. In een ontspannen sfeer en in vertrouwd gezelschap krijg je inzichten en ideeën aangereikt die je bij de uitdaging of vraagstuk kunt gebruiken. Door de samenstelling van de groep fungeert Het Beraad als bron van kennis en ervaring waarmee je op basis van collegiale consultatie actuele vraagstukken en thema’s analyseert en praktische ideeën uitwerkt. Je kunt daarbij rekenen op professionele gesprek- en procesbegeleiding, een prikkelend, persoonlijk en – soms confronterend – klankbord.

Mogelijke onderwerpen

Onderwerpen die aan bod kunnen komen betreffen onder meer de interne organisatie, fusieprocessen, strategische oriëntatie, team- en managementrollen, communicatie en interactie, persoonlijke effectiviteit en leiderschap, HRM en conflicthantering. Deelnemers aan Het Beraad voor Directeuren zijn werkzaam als directeur op strategisch niveau.

Aanmelden en meer informatie

De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten verdeeld over negen maanden; de eerst volgende leergang start begin 2020. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 20.00 tot 22.30 uur in De Vief Heringe of De Limbourg te Sittard. Kosten bedragen € 1.900,- inclusief catering, exclusief BTW. De organisatie en begeleiding van Het Beraad zijn in handen van Jos Mevis en Harry Henssen. Voor informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Harry Henssen: harry.henssen@stroomzuid.nl of telefonisch via 06-51989295.

Referenties

“Een bijzondere vorm van deskundigheidsbevordering die nieuwe, passende inzichten aanreikt waarmee mijn effectiviteit wordt verhoogd.”

“It is lonely at the top; deze leergang biedt in een vertrouwde omgeving het inzicht om belangrijke zaken in een ander perspectief te zien.”