Maatwerk Ontwikkelingsprogramma voor RvT/RvC

MAASTRICHT UNIVERSITY | UMIO, STROOM ZUID en SUPERVISIE LIMBURG organiseren een op maat gemaakt in-company programma voor Raden van Toezicht/Commissarissen (RvT/RvC’s) die zich willen ontwikkelen en scholen vanuit een eigen behoefte tot verdere professionalisering.

Het programma is een opvolging van opleidingen gericht op individuele toezichthouders, zoals de Masterclasses voor toezichthouders en bestuurders van UMIO/Supervisie Limburg  (https://www.umio.nl/programmes/permanente-educatie/masterclasses/incompany-ontwikkeling/  )

Doelstellingen

De leerdoelen het programma zijn:

  • Overdragen, ontwikkelen en toepassen van kennis over onderwerpen die, naar aanleiding van een zelfevaluatie of intakegesprekken, voor de Raad als meest relevant worden gezien;
  • Ontwikkeling van de Raad als team.

Deelnemers

Het ontwikkelprogramma is bestemd voor de voltallige Raad waarbij, afhankelijk van het onderwerp van de bijeenkomst, ook het bestuur of andere stakeholders kunnen aansluiten.

Opzet

  • Vier bijeenkomsten van één dagdeel in één jaar;
  • In de bijeenkomsten is aandacht voor kennisontwikkeling en teamontwikkeling;
  • De bijeenkomsten zijn interactief en toekomstgericht;
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van Maastricht University als bewijs van deelname. Deelnemers behalen hiermee geaccrediteerde PE-punten.

Onderwerpen

De onderwerpen van de bijeenkomsten worden bij aanvang in overleg met de Raad bepaald.

Om te komen tot een goed presterend team focussen we op verschillende ontwikkelingsgebieden. We gebruiken modules uit het model van Stroomversnellers die aansluiten bij specifieke vraagstukken en bij onderwerpen van de masterclasses van UMIO/Supervisie Limburg.

Begeleiding

Het programma en de bijeenkomsten worden begeleid door Harry Henssen. Harry Henssen is organisatiecoach en consultant en als partner van Stroom Zuid gericht op de ontwikkeling van cultuur binnen organisaties. Hij is meer dan 10 jaar toezichthouder en is geregistreerd bij UMIO. Harry heeft een uitgebreide internationale ervaring bij een drietal multinationals op gebied van marketing en business management. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.

Sprekers

Bij drie van de 4 bijeenkomsten zal, naast de begeleider, een spreker aansluiten voor overdracht en ontwikkeling van specifieke kennis op gebied van het toezichthouden. Deze spreker maakt met name de vertaalslag naar wat het betreffende onderwerp voor deze Raad concreet betekent en hoe dit over tijd verder kan worden ontwikkeld.

Kort samengevat

  • Duur: 4 dagdelen van 4 uur
  • Datum, tijdstip en locatie: In overleg nader te bepalen
  • Investering: Neem contact op voor meer informatie over de kosten
  • Permanente educatie: Bij deelname aan alle bijeenkomsten ontvangen deelnemers van Maastricht University een certificaat met 16 PE-uren

NB: Het is wenselijk om als uitgangspunt voor dit programma een zelfevaluatie van de RvT/RvC uit te voeren of gebruik te maken van de conclusies uit een recente zelfevaluatie.

Voor meer informatie of inschrijving: