Lars Heuts / Oprichter Heuts > management
Sterke groei vraagt om ontwikkeling van alle kaders

“Ons bedrijf (opgericht in 1965) heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van tankstation tot een organisatie welke complete oplossingen biedt op het vlak van mobiliteit en vrije tijd. Vanaf 2010 kwam het bedrijf in een stroomversnelling terecht. Wij werden overgenomen door de Sator groep richting een internationale speler LKQ met momenteel meer dan 115 vestigingen in de Benelux. In 2014 heb ik het bedrijf verkocht. Heuts telt op dit moment ruim 400 medewerkers en heeft maar liefst 15 vestigingen in Limburg en het zuidoostelijke deel van Noord-Brabant.

Stroom Zuid heeft een jarenlange bijdrage geleverd aan onze organisatie, voor zowel het individu als de teamspirit. Er werd een team ontwikkeltraject doorlopen, voor het individu én voor de groep. We kwamen er namelijk al snel achter dat het middenkader opgeleid moest worden, mede door de enorme organisatiegroei. Functies waren immers aan het veranderen, de manier van werken moest anders. Dat werd op verschillende manieren door Stroom Zuid opgepakt.

Om het onderlinge vertrouwen te versterken werd uiteindelijk een groepstraining georganiseerd. Want als er een goed onderling vertrouwen heerst, dan kun je heel diep gaan. De sessies hebben ons zeker geholpen, ze waren heel toegankelijk en tegelijk diepgaand richting onze eigen ontwikkelpunten.

De samenwerking met Stroom Zuid is succesvol verlopen. Het managementteam heeft in nauwe samenwerking met Erwin het proces doorlopen. Hij is een hele belangrijke spil geweest. Erwin bezit de capaciteit om iedereen gerust te stellen en tevens straalt hij vertrouwen uit. Stroom Zuid opereert heel transparant, men komt snel tot de kern van het probleem van het individu én van de groep. En dat is heel bijzonder”.

Lars Heuts: “Het proces heeft ons echt geholpen. Mensen blijven groeien en halen het beste uit zichzelf én uit het bedrijf!”

Lars Heuts / Oprichter Heuts > management
GHS/Heuts Sator

Raoul Bakkes, Directeur Zorg en Dienstverlening
Een nieuwe Koers

“Afgelopen jaar trad ik in dienst bij Land van Horne als Directeur Zorg en Dienstverlening. Hoewel er allround en goed gewerkt werd, constateerde ik dat de gedeelde visie voor dienstverlening aan zorgcentra deels ontbrak. De te varen koers bleek niet te zijn ontwikkeld.
Ik vond het heel belangrijk om dit goed op te zetten, om zo ook in de toekomst samen met het team gericht aan de slag te kunnen gaan. Daarom heb ik Erwin Dohmen v¬an Stroom Zuid gevraagd om dit project te begeleiden. Vervolgens heb ik de opdracht gegeven om concrete vraagstellingen over visie, leiderschap en teamontwikkeling inzichtelijk te maken, in kaart te brengen en te beantwoorden. Natuurlijk gebeurde dit in bepaalde stappen. Wij gingen van start met teamontwikkeling van het hele managementteam.

Stroom Zuid heeft vervolgens een intake georganiseerd met alle managers waaruit al snel bleek dat teamontwikkeling nodig was om van elkaars kwaliteiten te kunnen profiteren.
De voorbereiding was stevig en er volgden interviews en intakegesprekken, om zodoende gericht samen het traject in te gaan. Erwin en Cindy hadden meteen een beeld van onze teamgenoten en gaven op een hele prettige en directe manier feedback. Ik kan het omschrijven als een toegankelijke manier waarbij onze mensen op hun gemak werden gesteld.

Wat het resultaat is van het gehele traject? Het complete managementteam functioneert nu steeds meer als een écht team. Vanuit verschillende disciplines wordt in gelijkwaardigheid samengewerkt. Men zoekt elkaar ook eerder op, dat is heel mooi om te zien. We ervaren bovendien dat er veel meer besluitvorming wordt genomen tijdens onze meetings. We zijn ons bewust van onze rol. Tevens weet iedereen wat er speelt binnen de organisatie. Wij waarderen elkaar en zijn betrokken. De groei van onze mensen binnen de organisatie is duidelijk waarneembaar en dat is mooi. Wij zijn nu klaar voor het vervolgtraject, het ontwikkelen van onze visie nieuw leiderschap en een hernieuwde samenwerking en eigenaarschap van alle medewerkers.”

Raoul Bakkes: “Stroom Zuid is een partij die je écht verder helpt. Vakmensen met passie.”

Raoul Bakkes Directeur Zorg en Dienstverlening
Land van Horne

www.landvanhorne.nl

Marcel Michiels, Directeur
Organisatieverandering vereist gedragsverandering van iedereen

“Volta Limburg is een belangrijke speler op het gebied van verwarming, warmwater en binnenklimaat. Wij onderscheiden ons in de markt als een innovatieve serviceorganisatie. In 2015 zijn wij gestart met een heroriëntatie van onze organisatie welke beschreven werd in een plan. De volgende vragen hebben wij ons gesteld: ‘Hoe ziet onze stip aan de horizon eruit?’ ‘Wat wordt de nieuwe missie en visie?’ ‘Hoe komen we daar?’ Vervolgens werden vijf strategische pijlers beschreven. Volta ontwikkelt en introduceert continu nieuwe producten en diensten en wij voeren een actieve marketing communicatie.

We willen daarnaast een lerende organisatie zijn en operational excellence introduceren. De optimale dienstverlening naar onze klanten en het efficiënt uitvoeren van de bedrijfsprocessen staan bij ons centraal. Het betekent dus in feite niets anders dan het slimmer maken van (bedrijfs)processen. Dat heeft allemaal te maken met mindset. We zijn een hiërarchisch bedrijf, maar we willen toe naar ondernemerschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer!

Stroom Zuid heeft onze mindset in een tijdsbestek van anderhalf jaar compleet omgeturnd. De filosofie van de organisatie is veranderd. Dat is goed gelukt. Tijdens de sessies was er volop aandacht voor de kerncompetenties van het individu en het daarbij behorende gedrag. De trainingssessies zijn ingebed in onze organisatie. Bovendien hebben we samen met Stroom Zuid een ambassadeursmodel ontwikkeld: oog en oor hebben en zijn voor het management.

Wat heeft het opgeleverd?
In het begin was er onrust en collega’s werden uit hun eigen comfortzone gehaald. Men was dit niet gewend. Maar naarmate het traject vorderde gaf het zeer zeker richting aan de organisatie en de bewustwording groeide zienderogen. Onze organisatie kreeg structuur en zo konden we vervolgstappen maken.”

Marcel Michiels:
“Stroom Zuid is een zeer professionele partner op het gebied van organisatie change management. Stroom Zuid was heel snel in staat om te integreren binnen onze onderneming. Het grootste compliment voor Stroom Zuid? Dat collega’s corrigerend gedrag vertoonden tijdens bijvoorbeeld personeelsbijeenkomsten. ‘Dat hebben we geleerd van Stroom Zuid’, vertelden ze mij. Dan schieten woorden tekort…”

Marcel Michiels, Directeur
Volta Limburg

www.voltalimburg.nl

Martin Pluijm, Bestuursadviseur

“Diagnostiek voor U en PAMM hebben de mogelijkheden van een intensievere samenwerking onderzocht. Qua dienstverlening zijn de organisaties complementair aan elkaar. PAMM is het regionale laboratorium voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant, Diagnostiek voor U voor klinische chemie in Oost-Brabant en Limburg. In dit kader is bij bestuurders een juridisch, financieel en HR onderzoek gestart. De bestuurders besloten tevens om een cultuur onderzoek te starten. Zij wilden onderzocht hebben in hoeverre de twee bedrijven overeenkomstige of verschillende manier van werken hadden.

Stroom Zuid werd hiervoor ingehuurd. Met behulp van het Denison Organizational Culture Survey werd het hele personeel van beide organisaties, van hoog tot laag, bevraagd. Vervolgens werd er door middel van workshops en presentaties inzicht gegeven in de interne cultuurverschillen. Want die waren er, in cultuur en houding, in de mate van toegankelijkheid, verschillende leiderschapsstijlen en methodische aanpak.

De tweede stap was ‘de aanpak’ van het management. Omdat de bestuurder met pensioen ging viel een bron van expertise en kennis weg. Tegelijkertijd was er behoefte aan een andere manier van managen. Door gerichte workshops werden verwachtingen in het management team over en weer duidelijk in kaart gebracht. De begeleiding werd over een periode van maanden uitgestreken en is voor een heel groot gedeelte gelukt. Het Managementteam heeft de acties vanuit de eigen organisatie opgevolgd en de aanpassingen aangenomen. Bovendien zijn nieuwe teamleiders benoemd. Op dit moment loopt het fusietraject nog en daarna wordt een vervolgtraject ingesteld.”

Martin Pluijm: “Wij zijn zeer tevreden over de aanpak van Stroom Zuid. Deze professionals brengen je verder in het proces.”

Martin Pluijm, Bestuursadviseur
Diagnostiek voor U

www.diagnostiekvooru.nl

Peter Smeets, Manager Vastgoed

Wij hebben de hulp ingeroepen van Stroom Zuid omdat de organisatie met de veranderende wetgeving en de interne cultuur behoefte had aan een frisse kijk op zaken. Ook als er heel veel goed gaat binnen een organisatie, kan deze organisatie zelf blind zijn voor zaken die gebeuren. Vragen als: ‘Hoe wordt er momenteel intern samengewerkt?’, ‘Waar staan wij voor?’, ‘Hoe kunnen wij op een positieve manier feedback geven?’. Allemaal issues waarbij het goed is om iemand anders door een andere bril te laten kijken. Vervolgens hebben wij Stroom Zuid ingeschakeld.

Stroom Zuid ging van start met een enquête, een intern cultuuronderzoek. Het voltallige personeel heeft ook daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld. Daarna volgden er teamsessies waarbij onder andere verdiepte kennismaking, vertrouwen, veiligheid en de kracht van kwetsbaarheid aan de orde kwamen.
Natuurlijk is het hele traject soms confronterend, maar de teamspirit is er bij ons alleen maar hechter op geworden. We zijn zakelijker en concreter geworden naar elkaar. De input en feedback is veel beter en deze manier van werken past bij onze organisatie. Een ander punt is dat we een omslag hebben gemaakt in de manier van denken. Samen met collega’s kom je vaak tot hele andere oplossingen. Ook het elkaar complimenteren helpt enorm. Als iets goed gegaan is, mag je ook emoties tonen. We creëren een cultuur die ons stappen verder zal brengen.

Wat het ons geleverd heeft? We zetten de mensen in hun eigen kracht. We hebben samen afspraken gemaakt over het geven van feedback, de kernwaarden, hoe je moet handelen en het vertrouwen geven. Er wordt creatiever gedacht en we denken meer out of the box en werken nu samen op basis van gelijkwaardigheid. Je ziet dat het leeft bij onze mensen.”

Peter Smeets: “Harry Henssen is een prettig en duidelijk persoon. Hij corrigeert je op een positieve manier en houdt je een spiegel voor. Wij zijn zeer tevreden.”

Peter Smeets, Manager Vastgoed
Woningstichting Simpelveld

www.wssimpelveld.nl