Martin Pluijm, Bestuursadviseur

“Diagnostiek voor U en PAMM hebben de mogelijkheden van een intensievere samenwerking onderzocht. Qua dienstverlening zijn de organisaties complementair aan elkaar. PAMM is het regionale laboratorium voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant, Diagnostiek voor U voor klinische chemie in Oost-Brabant en Limburg. In dit kader is bij bestuurders een juridisch, financieel en HR onderzoek gestart. De bestuurders besloten tevens om een cultuur onderzoek te starten. Zij wilden onderzocht hebben in hoeverre de twee bedrijven overeenkomstige of verschillende manier van werken hadden.

Stroom Zuid werd hiervoor ingehuurd. Met behulp van het Denison Organizational Culture Survey werd het hele personeel van beide organisaties, van hoog tot laag, bevraagd. Vervolgens werd er door middel van workshops en presentaties inzicht gegeven in de interne cultuurverschillen. Want die waren er, in cultuur en houding, in de mate van toegankelijkheid, verschillende leiderschapsstijlen en methodische aanpak.

De tweede stap was ‘de aanpak’ van het management. Omdat de bestuurder met pensioen ging viel een bron van expertise en kennis weg. Tegelijkertijd was er behoefte aan een andere manier van managen. Door gerichte workshops werden verwachtingen in het management team over en weer duidelijk in kaart gebracht. De begeleiding werd over een periode van maanden uitgestreken en is voor een heel groot gedeelte gelukt. Het Managementteam heeft de acties vanuit de eigen organisatie opgevolgd en de aanpassingen aangenomen. Bovendien zijn nieuwe teamleiders benoemd. Op dit moment loopt het fusietraject nog en daarna wordt een vervolgtraject ingesteld.”

Martin Pluijm: “Wij zijn zeer tevreden over de aanpak van Stroom Zuid. Deze professionals brengen je verder in het proces.”

Diagnostiek voor U
Martin Pluijm, Bestuursadviseur
Diagnostiek voor U

www.diagnostiekvooru.nl

Peter Smeets, Manager Vastgoed

Wij hebben de hulp ingeroepen van Stroom Zuid omdat de organisatie met de veranderende wetgeving en de interne cultuur behoefte had aan een frisse kijk op zaken. Ook als er heel veel goed gaat binnen een organisatie, kan deze organisatie zelf blind zijn voor zaken die gebeuren. Vragen als: ‘Hoe wordt er momenteel intern samengewerkt?’, ‘Waar staan wij voor?’, ‘Hoe kunnen wij op een positieve manier feedback geven?’. Allemaal issues waarbij het goed is om iemand anders door een andere bril te laten kijken. Vervolgens hebben wij Stroom Zuid ingeschakeld.

Stroom Zuid ging van start met een enquête, een intern cultuuronderzoek. Het voltallige personeel heeft ook daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld. Daarna volgden er teamsessies waarbij onder andere verdiepte kennismaking, vertrouwen, veiligheid en de kracht van kwetsbaarheid aan de orde kwamen.
Natuurlijk is het hele traject soms confronterend, maar de teamspirit is er bij ons alleen maar hechter op geworden. We zijn zakelijker en concreter geworden naar elkaar. De input en feedback is veel beter en deze manier van werken past bij onze organisatie. Een ander punt is dat we een omslag hebben gemaakt in de manier van denken. Samen met collega’s kom je vaak tot hele andere oplossingen. Ook het elkaar complimenteren helpt enorm. Als iets goed gegaan is, mag je ook emoties tonen. We creëren een cultuur die ons stappen verder zal brengen.

Wat het ons geleverd heeft? We zetten de mensen in hun eigen kracht. We hebben samen afspraken gemaakt over het geven van feedback, de kernwaarden, hoe je moet handelen en het vertrouwen geven. Er wordt creatiever gedacht en we denken meer out of the box en werken nu samen op basis van gelijkwaardigheid. Je ziet dat het leeft bij onze mensen.”

Peter Smeets: “Harry Henssen is een prettig en duidelijk persoon. Hij corrigeert je op een positieve manier en houdt je een spiegel voor. Wij zijn zeer tevreden.”

Peter Smeets, Manager Vastgoed
Woningstichting Simpelveld

www.wssimpelveld.nl